Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace 


TOPlist

Vyjadření k simultánímu přepisu mluvené češtiny pro neslyšící

V rámci projektu eScribe, který je podporován Nadací Vodafone ČR a Magistrátem hlavního města Prahy se konal v listopadu loňského roku seminář o Odbourávání komunikačních bariér neslyšících, kterého jsem si vážil. Jednalo se o zlepšení vyvíjených technologických pomůcek pro neslyšící, tzv. simultánní přepis mluvené řeči. Výsledkem však nemusí být skutečně odstranění komunikačních bariér pro všechny neslyšící. Sám si neumím představit, že bych se měl při jednání u soudu obejít bez tlumočníka znakového jazyka a spolehnout se jen na přepis mluvené češtiny.
Zástupci Městského soudu se domnívají, že simultánní přepis je dobrá a užitečná cesta pro všechny neslyšící. Možná, že jednou bude u všech soudů automatické používání simultánního přepisu pro ty neslyšící. Jak jsem si však všimnul, v současnosti si soudci z ostátních krajů neuvědomili, že při jednání s neslyšícími klienty musí vlastnit specifické komunikační pomůcky - možnost přepisu mluvené češtiny či zajištění tlumočníka znakového jazyka, které si má právo neslyšící vybrat.
Napadlo mě možné rozšíření zákona o komunikačních systémech osob neslyšících a hluchoslepých. Pro začátek se navrhuje změnit používání velkých i malých písmen na "Neslyšící a neslyšící". To znamená, že u Neslyšících je faktem vlastní znakový jazyk a kulturu a u neslyšících jde spíše o nedoslýchavé i ohluchlé osoby, které jsou schopny mluvit, ale nemohou slyšet. Proti mému návrhu by se však určitě uhradili a protestovali nedoslýchaví i ohluchlí.
Tento příspěvek má číslo třináct, což možná znamená štěstí. Slečna Nada Dingová mluvila proudně zejména k soudcům. Ti by měli pochopit, že během diskuze by lidé nedoslýchaví či ohluchlí měli možnost vyslechnout si závažnost situace. Naopak u neslyšících, kteří ve své komunikaci jasně preferují používání znakového jazyka, protože mu rozumí obsahově mluvené češtině.
Závěrem bych řekl, že se debaty zúčastnil malý počet zájemců, avšak díky slečně Nadě Dingové, která se snažila jednat v několika málo minutách, stála za to. Slečna Nada Dingová opravdu byla patronkou osob neslyšících či hluchoněmých. A já ji za to opravdu děkuji.
Váš
Roman Lupoměský