Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace 


TOPlist

O nás

Novější název se jmenuje Neslyšící s nadějí, o.s., která vznikla v roce 2007 registrací u Ministerstva vnitra ČR číslo 22668276 jako humanitární organizace, jež je zaměřená na oblast sluchově postižených, kterou tato problematika v celé své šíři obsahuje v oblastech jednotlivých zemích bývalé Jugoslávie. Pomáhat a podporovat transbálkanské vazby, což bude výměna informací o problematice sluchově postižených, hlavně neslyšící dětí v těchto státech Srbsko, Bosna - Hercegovina a Moldavsko.

Poskytujeme humanitární pomoc neslyšícím, máme dva cíle. Prvním cílem je pomoc neslyšícím dětem bez rodiny v Balkánských zemích z důvodu nedávné občanské války bývalé Jugoslávie. Druhým cílem je odstraňování bariér, osamocenosti a nevzdělanosti těchto dětí a jejich zapojení do většinové společnosti, získání základních dovedností, vědomostí a návyků a jejich podpora do běžného normálního života.

Také z dalších činností je podpora neslyšících dětí u nás v Čechách a snažit se zkoumat Český znakový jazyk, jeho srovnání s českým jazykem. U nás se vzdělává čtyřmi metodami - odezírání, znakový jazyk, znakové řeč či totálním komunikaci. Naše sdružení připravuje kontakty s Národní radou zdravotně postižených a dalšími poslanci (výbor pro školství), kde tak získáváme informace nebo diskutujeme o tom, jak podpořit jazykovou a kulturní menšinu jako jsou Neslyšící. K tomu je také potřeba propagovat naše sdružení rozhlasem mezi slyšící veřejností.

V Čechách připravujeme vydání informačních letáků, jejichž účelem je šířit informace o sluchově postižených z území Srbska o rozvojové pomoci neslyšícím a jejich sociální situaci a postavení, které ve společnosti zaujímají. To je cíl, na který chce Neslyšící s nadějí, o.s.reagovat a upozornit slyšící společnost.

Neslyšící s nadějí, o.s.plánuje do budoucna poskytovat humanitární a rozvojovou pomoc dnes do těchto zemí Srbsko, Bosna-Hercegovina a Moldavsko. zde mapa

Budeme pořádat veřejnou sbírku nazvanou "Sluchadla pro sluchově postižené děti" v Zemuni, Srbsku, jejímž účelem je získat finanční prostředky na nákup sluchadel a vybavení audiologického centra.

Abychom mohli systematicky pomáhat v Balkánských zemích, založili jsme svou první veřejnou sbírku "Neváhejte pomoc sluchově postiženým v Zemuni". Z výtěžků budeme podporovat školu pro neslyšící v Zemuni. Dále sociální oblast jako je nezaměstnanost neslyšících, podpory práv neslyšících, sociálně právní poradenství a spolupracovat s asociaci neslyšících v Srbsku.


Neslyšící s nadějí, o.s.se podílí na přípravě zákona o srbském znakovém jazyce ve spolupráci s asociaci neslyšících v Srbsku.

Veřejnou sbírku začne letos v říjnu a bude trvat 3 roky.
Více informací najdete prosíme na našich webových stránkách http://neslysicisnadeji.org v sekci na ?Jak a kde působíme?.