Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace 


TOPlist

Informace o nové publikaci

Publikace s názvem - Problematika práce s osobami sluchově postiženými v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací je druhou publikací nadace Neslyšící s nadějí, autora Romana Lupoměského, který je neslyšící. Autor se zabývá šetřením zaměřeným na dodržování jednotlivých bodů rámcové Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a jejím přijetím naší republikou. Zásadním přínosem publikace je však především zprostředkování pestřejšího dialogu resortů či nevládních organizací neslyšících, zaměřeného na situaci osob se sluchovým postižením v oblasti sociální, zdravotní a vzdělávací. Autor shledává, že výsledky práce s těmito osobami za posledních pět let jsou ve skutečnosti nepříliš uspokojující. Existuje taktéž určitá polemika o událostech aplikace Úmluvy v praxi, kdy v některých oblastech je nadále sváděn boj o lidská práva ve společnosti neslyšících.
Obsah publikace čítá 60 stran bez fotodokumentace.

Máte-li zájem publikaci zakoupit, můžete tak učinit na základě objednávky odeslané na e-mail: organizace.nsn@gmail.com. Cena publikace činí 74 Kč.