Fora 2022 neslyšící - konference
Loading...


O projektu konference

Nápad není takovou novinkou, díky tomu, že nápad fóra neslyšících se zrodil poprvé v roce 2014, když pan Lupoměský pozval do Prahy evropské osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým zdravotně postižení a zvláště sluchově postižení čelí na poli integrace. O různých oblastech a potřebách, například od rozvojového dialogu až k lidským právům a národní důstojnosti. Prvně konané fórum se stalo diskusí o rozvojové spolupráci a programech pro neslyšící. Postupem času se fórum přeměnilo na široké diskusní pole, které pozorně sleduje legislativu týkající se Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením, s předností pro Opční protokol Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením, která je po ratifikaci sledována médii, státní správou, neziskovými organizacemi zdravotně postižených a zainteresovaným publikem.

Cíle konference fóra

V současné době je potřeba myslet na mapování procesu národních strategií a také budoucností oblasti zdravotně postižených, spadajících do Evropské integrace pod Úmluvou o právech pro osoby se zdravotním postižením. Česká republika se zaručila jít cestou procesů Opčního protokolu o právech pro osoby se zdravotním postižením, když Vláda ČR vloni tento dokument schválila, asi jako poslední z evropských zemí. I proto se snažíme vyvolávat (a)politické a národní plány ve vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Hledat jak pozitivní, tak negativní důsledky na národní úrovni, se kterými se střetává čím dál tím víc propojovaná Evropa. Na konferenci se bude určitě vést dialog o důležitých tématech a relevantních závazcích státní správy neziskových organizací zdravotně postižených, které jsou potřebné a klíčové pro budoucnost národní strategie. Jedním z cílů těchto diskusí je také dosáhnout lepšího pochopení naší globalizované Evropy a klíčových výzev, kterým (ne)zdravě čelí. Fórum zdravotně postižených podporuje dialog evropských představitelů a dalších zástupců a poskytuje prostor k tomu, aby vyjádřili své zkušenosti, předali svou praxi a zároveň hledali, jak se výzvám postavit, či prosazovat dobrou praxi a práva. Konference Fóra zdravotně postižených se uskuteční 17. června 2022 v Brně. Těšíme se na osobní setkání s Vámi!

Program konference fóra Kontaktujte nás
|

?>