Fora 2022 neslyšící - konference
Loading...


O projektu konference

Nápad není takovou novinkou, díky tomu, že nápad fóra neslyšících se zrodil poprvé v roce 2014, když pan Lupoměský pozval do Prahy evropské osobnosti, aby společně diskutovali o výzvách, kterým zdravotně postižení a zvláště sluchově postižení čelí na poli integrace. O různých oblastech a potřebách, například od rozvojového dialogu až k lidským právům a národní důstojnosti. Prvně konané fórum se stalo diskusí o rozvojové spolupráci a programech pro neslyšící. Postupem času se fórum přeměnilo na široké diskusní pole, které pozorně sleduje legislativu týkající se Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením, s předností pro Opční protokol Úmluvy o právech pro osoby se zdravotním postižením, která je po ratifikaci sledována médii, státní správou, neziskovými organizacemi zdravotně postižených a zainteresovaným publikem.

další info kontakt
|

?>